Добре дошли в нашия магазин!

Гаранции

Гаранция

Моля прочетете внимателно Инструкцията за употреба и Гаранционната карта.
Вашият продукт е обезпечен от НЮ ФРЕШ ООД срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в Гаранционната ви карта.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя.

Гаранцията може да не се отнася за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. С ограничен срок на гаранция могат да бъдат акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки, памет карти, кабели, панели и други компоненти и аксесоари.

Стоки, които са компоненти, а не са краен продукт, са с гаранционен срок 12 месеца или определен от производителя. Освен ако не е указано друго в Гаранционната карта, гаранционният срок за следните стоки е както следва:  компютърни мишки - 3 месеца, за клавиатури - 6 месеца, лампи на мултимедийни проектори - 6 месеца, батерии на преносими компютри - 12 месеца.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
• Липса на гаранционни документи или несъответствие между данните на документите и тези на стоката, нечетливост или липса на сериен (IMEI) номер, преправяне на тези документи.
• При повреди, причинени от неправилен транпорт, неправилно съхранение, неправилна или груба употреба,  неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, използване на неоригинални зарядни устройства и други неоригинални аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, природни бедствия и външни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).
• Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния стикер на стоката.
• Ако стоката е експлоатирана в противоречие с инструкциите на производителя, съпътстващана документация и гаранционните условия.
• Ако стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт или за промяна на конструкцията или конфигурацията, извършвани са механични и софтуерни интервенции, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, носители на данни, аксесоари.
• При употреба на нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер (включително BIOS ), наличие на вируси.
• Ако стоката е ескплоатирана не по предназначение, както и при използване на битови стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.
• Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за данните на клиента в повредените устройства.


При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента.
Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата в сервиза.
При рекламация моля носете гаранционната карта, в противен случай гаранцията на стоката е невалидна.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.


Тел. за контакти: (02) 981 32 58, 0896 660 843

Валута

Shop Mania

Посетете NewFreshMall.com в ShopMania

Количка

Количката е празна.

БОНУС ТОЧКИ

  1. Точки– събирайте точки при пазаруване в магазина ни и спестете пари. Всеки закупен продукт носи бонус точки.  В цял свят е широко разпространено пестенето, чрез пазаруване – сега вече и в България имате тази възможност.
  2. За повече информация http://www.newfreshmall.com/